02 460 13 00 rovi@conatezno.si

Rovi ostajajo zaprti

Spoštovani! Ko smo že mislili, da bomo počasi lahko zopet začeli z ogledi, je po nedavnih padavinah, voda v rovih ponovno začela naraščati. Podtalnica je ponovno narasla na dobrih 80 cm višine in tako žal, rovi še naprej ostajajo zaprti. Zelo smo se veselili, da vas...

Rovi zaprti za obiskovalce

Spoštovani! Žal vas moramo obvestiti, da se rovi za nedoločen čas zapirajo za obiskovalce. Podtalnica je dosegla že več kot 80 cm višine in zaenkrat še raste. Z vami bomo takoj, ko bo to spet možno. Spremljajte našo spletno stran, ko bomo ponovno razpisali termine za...

Odpoved ogledov zaradi poplavljenih rovov

Spoštovani. Žal  smo primorani odpovedati vse naslednje termine ogledov našega podzemlja. Ti so namreč poplavljeni s podtalnico. Nivo vode pa se še samo dviguje. Dokler ne pade nivo podtalnice Dravskega polja, bodo žal tudi naši rovi poplavljeni. To se nam na pomlad...

Prvi Festival podzemnih arhitektur s tremi dogodki!

Znotraj SRIP Turizem (Strateško razvojno inovacijskega partnerstva turizem) se je oblikoval konzorcij deležnikov, ki spodbuja sodelovanje različnih subjektov kot so lastniki, upravljavci podzemnih arhitektur in organizacije, ki skrbijo za strategije razvoja turizma....