02 460 13 00 rovi@conatezno.si
Znotraj SRIP Turizem (Strateško razvojno inovacijskega partnerstva turizem) se je oblikoval konzorcij deležnikov, ki spodbuja sodelovanje različnih subjektov kot so lastniki, upravljavci podzemnih arhitektur in organizacije, ki skrbijo za strategije razvoja turizma.
Podzemne arhitekture so objekti, ki so delo človeških rok. Med njih štejemo rove, zaklonišča, rudnike, vodovodne sisteme, idr. Slovenija razpolaga s številnimi podzemnimi objekti, ki so v večini primerov neizkoriščeni ali pa le delno izkoriščeni v turistične namene, zato obstaja potreba po novem turističnem produktu, ki bi dediščinski potencial podzemnih arhitektur opredelil, predvsem v luči sodobnih standardov trajnostnega ter butičnega turizma.
V ta namen je bilo izbranih sedem podzemnih objektov, ki so geografsko uravnoteženo zastopani, kakor tudi vsebinsko izjemno raznoliki. Nekakšni sodobni podzemni muzeji, vsak s svojo tematiko in v svojem okolju. Zgrajeni v različnih časovnih obdobjih. Se pa vsi skupaj na trgu srečujemo s podobnimi izzivi. Izbrani objekti podzemnih arhitektur so rovi Tezno pri Mariboru, repnice na Bizeljskem, rudnik Senovo, rudnik Sitarjevec v Litiji, rovi Kranj, utrdba Goli vrh v Poljanski dolini in utrdba Primož nad Pivko.
Zavod za gradbeništvo Slovenije je kot nosilni partner produktne smeri znotraj SRIPT-a (skupaj z desetimi projektnimi partnerji in zunanjim strokovnim sodelavcem arhitektom Jankom Rožičem)  pripravil izhodišča za razvoj novega turističnega produkta: Festivala podzemnih arhitektur, ki naslavlja malo poznano dediščino podzemnih arhitektur v Sloveniji.
Delo je potekalo tako na terenu, z ogledom in valorizacijo objektov kulturne dediščine, ter njihovih prostorskih potencialov, kakor tudi v kabinetu. V sklopu projekta se je razvila ideja o skupnem nastopu na trgu, in sicer s festivalom podzemnih arhitektur, na katerem se bodo na letni ravni predstavljali podzemni objekti z raznolikim vsebinskim programom.
Tudi datum naših letošnjih dogodkov niso bili izbrani naključno. Festival poteka vzporedno z veliko večjim dogodkom – Dnevi evropske kulturne dediščine. Na prvem Festivalu podzemnih arhitektur, so se zvrstili trije dogodki, na izbranih lokacijah: Cona Tezno Maribor, Mestni muzej Litija – Rudnik Sitarjevec in Grad Podsreda.
Na srečanjih smo predstavili izhodišča za razvoj turističnega produkta, ki temelji na naravni in kulturni dediščini. Predstavljene so bile dobre prakse turističnih produktov in destinacij, ki so s pomočjo inovativnih orodij digitalizirale svoje kulturne vsebine in z njimi obogatile turistično ponudbo. Na okrogli mizi smo skupaj z gosti razmišljali o prihodnosti turizma v povezavi z ohranjanjem dediščine, saj si želimo drugačnega turizma, ki bo resnično temeljil na trajnostnih in zelenih modelih, o uporabi produktov, ki so plod slovenskega znanja in pametno izkoriščajo slovenske kulturne in naravne danosti.