02 460 13 00 rovi@conatezno.si

V sklopu naših rednih ogledov podzemlja si odslej lahko ogledate tudi betonsko tekstilno inštalacijo ZASTIRANJA.
ZASTIRANJA je umetniški projekt z glavno idejo o povezavi med zgodbami in življenjem ljudi v rovih Tezno ter avtorsko interpretacijo v betonsko-tekstilni inštalaciji. Razstava  je umetniška interpretacija zgodovinskega dogajanja v rovih Tezno. Avtorice v ospredje postavijo ljudi, človeka, ki je sleherni dan preživel v rovih in želijo poudariti pomembnost vsakega posameznika. Četudi tega morda ni občutil v času preživetem pod zemljo. Raziskovalna ideja sloni na teh posameznikih in avtorskem umetniškem izražanju. Preko kompozicije betonskih oblačil in tekstila avtorice združijo posameznikovo človeško prisotnost v rovih in pomembnost spominjanja. Razstava Zastiranja sloni na ideji o ljudeh, ki so svoj čas preživeli med usločenimi stropovi teh rovov. Želja avtoric je vizualizirati bit ljudi in ustvariti občutek njihove fizične prisotnosti v prostorih rovov, hkrati pa vzbuditi zamrznjenost v času in njihovih zgodbah pod gladino našega sveta.
Projekt Zastiranja je del nadaljevalnega projekta, ki se je začel leta 2014. Prva edicija betonskih oblačil je bila razstavljena v Galeriji Mitnica, Ljubljana; nadaljevala se je s performanskom betoniranja istega leta na Dunjaski 125; razširitev, poglobitev ter prilagoditev koncepta in objektov pa je projekt doživel leta 2017 z razstavo v Galeriji Strojnica (v vasi, ki je ni več) na Govcah in trenutna edicija, nadgradnja oz. prilagoditev je postavitev v rovih Tezno. Vsem omenjenim projektom je skupno to, da tehnika izdelave objektov v svojem bistvu ostaja ista, z nekaj nadgradnjami in uporabljenim pridobljenim znanjem glede na vsako edicijo. Elementi nastajajo za vsako postavitev novi, saj se zgodba v katero so postavljeni spreminja, avtorji pa se želijo prilagoditi okolju in skupaj z njim splesti novo zgodbo, ki se sovpada s tem, kar prostor je, je bil ali kaj je lahko njegov potencial.
AVTORJI
Avtorice razstave Nika Batista, Maruša Kranjc in Ana Jazbec delujejo v kolektivu pH15. pH15 je kreativno umetniški kolektiv. Osnovo kolektiva sestavlja pet članov, kateri se organizirajo znotraj specifičnega projekta glede na tematiko in zmožnost sodelovanja. Njihovo delo v osnovi temelji na preizpraševanju tekstila in povezovanju različnih medijev. Temelj njihovih umetniških konceptov je družbena kritika in raziskovanje ter povezovanje različnih polov procesa kreativnosti. Kreativna skupina je bila zasnovana v Ljubljani, leta 2014. Do danes so skupaj ustvarili že mnoge razstave in projekte, ki jih navdihuje predvsem kritična misel v povezavi s tekstilom, ki za njih predstavlja neskončen vir navdiha.
VABLJENI V NAŠE PODZEMLJE!