02 460 13 00 rovi@conatezno.si

Pogoji poslovanja

 

Uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (ime in priimek, telefonska številka, vaš elektronski naslov).
Vaše osebne podatke bomo uporabili enkratno za potrebe komuniciranja in obveščanja.
Vaš elektronski naslov lahko Cona Tezno d.o.o. uporablja vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. Če ne želite, da se vaši podatki uporabljajo za namene kot je opisano, imate pravico, da zahtevate popravek oziroma izbris spletnega naslova. Takšno zahtevo lahko kadarkoli pošljete pisno na info@conatezno.si.

Cona Tezno d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam. Vaši podatki bodo varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

 

 

Izključitev odgovornosti

Cona Tezno d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Cona Tezno d.o.o. ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.
V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Cona Tezno d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

 

 

Avtorske pravice

Vsa besedila, slike, grafike in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja Cone Tezno d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.