02 460 13 00 rovi@conatezno.si

Prijava za ogled
Podzemnih proizvodnih rovov
Cone Tezno

Spoštovani!

Na tem mestu lahko izpolnite prijavnico za obisk Podzemnih proizvodnih rovov Cone Tezno. Če imate kakršnokoli vprašanje, nas lahko tudi pokličite na številko 02 46 01 300 ali nam pišete na naslov info@conatezno.si.
Prijavnico izpolnite vsaj 5 dni pred obiskom. Rok odgovora je največ dva dni.
Pri prijavi je potrebno navesti točno uro prihoda in se je tudi držati.
V primeru odpovedi na dan prihoda se denarja NE vrača.

Ali želite vodenje v tujem jeziku?

Način plačila