02 460 13 00 rovi@conatezno.si

Odpoved ogledov zaradi poplavljenih rovov

Spoštovani. Žal  smo primorani odpovedati vse naslednje termine ogledov našega podzemlja. Ti so namreč poplavljeni s podtalnico. Nivo vode pa se še samo dviguje. Dokler ne pade nivo podtalnice Dravskega polja, bodo žal tudi naši rovi poplavljeni. To se nam na pomlad...

Prvi Festival podzemnih arhitektur s tremi dogodki!

Znotraj SRIP Turizem (Strateško razvojno inovacijskega partnerstva turizem) se je oblikoval konzorcij deležnikov, ki spodbuja sodelovanje različnih subjektov kot so lastniki, upravljavci podzemnih arhitektur in organizacije, ki skrbijo za strategije razvoja turizma....

Razstava ZASTIRANJA

V sklopu naših rednih ogledov podzemlja si odslej lahko ogledate tudi betonsko tekstilno inštalacijo ZASTIRANJA. ZASTIRANJA je umetniški projekt z glavno idejo o povezavi med zgodbami in življenjem ljudi v rovih Tezno ter avtorsko interpretacijo v betonsko-tekstilni...

Znova smo primorani zapreti vrata našega podzemlja

Pozdravljeni! Tale virus se noče in noče poslovit od nas. Zbiranje ljudi znova ni dovoljeno. Zato smo  primorani zapreti tudi vrata našega podzemlja. Upamo, da se bomo kmalu ponovno družili. Spremljajte nas na naši spletni strani, Facebook strani in Instagramu. Hvala...